top of page

Armering

A.S SVETS & MONTAGE

Armering

Armering och betong fungerar väldigt bra tillsammans. Armeringen bidrar till betongens hållfasthet, vilket innebär att armerade betongkonstruktioner tål större dragspänningar än oarmerade betongkonstruktioner.

Armeringsstål gjuts in i betongen i form av stänger, nät eller mer sofistikerade strukturer som korgar.

Armerad betong är ett av de mest använda byggmaterialen i modern tid. Det är ett billigt material som är lättillgängligt, har ett antal önskvärda egenskaper och är lämpligt för en mängd olika bygg- och konstruktionsprojekt.

Vårt företag har arbetat med olika projekt där våra kunder har behövt armering och betong. Vi förstärker betong efter behov med hjälp av flera olika metoder och tillvägagångssätt för att säkerställa att projektet uppfyller alla tillämpliga krav, regler och föreskrifter.

Construction Workers
bottom of page