top of page

Vi genomför  komplexa stomprojekt!

Vinsstorskolan Lomma, Skola

Stommen levereras av Gripen betongelement

Totalentreprenör: Henrik Anderssons Byggnads AB

Omfattning: Montage av väggar, håldäcksplattor, stål, HD/f samt trappor. (alla stommdelar)

Läs mer..

Kv. Cykeln – Lönngatan Malmö

Projekt Cykeln 16 i Malmö

Ort: Malmö

Beställare: MFAM 1 Fastigheter AB

Storlek: 31 lägenheter

Byggstart: Våren 2021

Färdigställt: Sommaren 2022

Läs mer..

Malörten Trelleborg - Bostäder

100 lägenheter

Montage av väggar, RD (massiva betongplattor), balkonger, trappor. Dvs alla stomdelar.

Leverantör utav stomme: Finja Prefab AB

Totalentreprenör: MTA Bygg & Anläggning AB

Läs mer..

Riksbyggen planerar för 60 nya bostäder i Hyllie, Malmö

Riksbyggen har tillsammans med Liljewall arkitekter vunnit en markanvisning i Hyllie, Malmö. Nu planerar Riksbyggen för sammanlagt 60 nya bostadsrätter i Hyllie med en preliminär byggstart början 2020.

 

  • Totalentreprenör  Veidekke

  • Stommen levereras av Gripen

  • Montage av väggar, plattbärlag , balkonger , trappor. Dvs alla stomdelar.

Läs mer..

Riksbyggen planerar för 60 nya bostäder i Hyllie, Malmö

Riksbyggen har tillsammans med Liljewall arkitekter vunnit en markanvisning i Hyllie, Malmö. Nu planerar Riksbyggen för sammanlagt 60 nya bostadsrätter i Hyllie med en preliminär byggstart början 2020.

 

  • Totalentreprenör  Veidekke

  • Stommen levereras av Gripen

  • Montage av väggar, plattbärlag , balkonger , trappor. Dvs alla stomdelar.

Gjuteriet, Limhamn - 150 Lägenheter 

Stommen levereras av Gripen betongelement

Totalentreprenör: Ikano Bostad

Montage av väggar  ,RD (massiva betongplattor), balkonger , trappor. Dvs alla stomdelar.

  • 150 lägenheter

  • Underliggande garage

  • Lokaler

www.KBstudioMedia.se_33.JPG
SharedScreenshot.jpg
kv-malorten-trelleborg-01-1200x800.jpg
hyllie-gata-2-e1592394542887-1200x750.jpg
xjew9zc3vfvdrarfkx1c.jpg
TFwqeH1SGDB094G0O0LJE_2k.jpg
bottom of page